Historie

Sole Hotell – Den gamle Doktorgaarden har aner tilbake til 1910

1910
Distriktslegen i Krødsherad, Dr Halfdan Fritjof Thoresen. Satte i 1910 opp første del av Doktorgården med hovedhuset, stall, låve og låvebro.

1914
Dr Peder Josef Carlsson (født  i Sverige1884) erstattet Thoresen som distriktslege og kjøpte gården og flyttet inn. Han var ugift og ansatte Anna Jørgine Løvald som husholderske, som trofast ble her til hans død i 1954. 

Dr Carlsson skjøtet før sin død hele eiendommen over på Frk Løvald, som solgte den videre til Olaug og Odd Rosén fra Oslo i 1959.

1966
Rosén så tidlig mulighetene av å drive hotell og åpnet i 1969 gårdens første 32 rom og 57 senger. Hotellet ble straks populært og utvidelser skjedde kontinuerlig, enten med møterom, flere hotell værelser, svømmehall og til slutt
stor plenumssal, den gang hetende Jørgen Moe, i dag hetende Svei Eriks sal, etter nåværende eiers far.

1985
Laeskogen som i tillegg eide Sundvollen Hotell, kjøper hotellet og driver det selv med ansatt daglig leder frem til 1990, hvor de så inngår en avtale med Arnold Sjødin, som leide og drev hotellet i 10 år frem til 2000.

2004
Svein Erik Bakke og Asle Thorseth fra Hemsedal overtok hotellet i 2004 som valgte Norlandia Hotel Group til å drifte hotellet, som så ble hetende Norlandia Sole Hotell.  

2008
Siv og Ulf Bakke, arvinger etter Svein Erik Bakke som brått døde 2006, kjøper ut Asle Thorseth i 2008  og legger hotellet inn under deres selskap Viking Gruppen AS.  Samme år avvikler Norlandia sitt merkenavn som hotell kjede og Bakke familien velger Best Western som kjede navn og blir medlem av verdens største hotellkjede. Hotellet blir nå hetende BEST WESTERN Sole Hotell & Herregaard.

2009
Nå begynte en omfattende oppgraderingsprosess og blant annet ble alle fellesarealer pusset opp. I de senere årene fortsatte denne prosessen både innendørs og utendørs  og holder fortsatt på.

Januar 2013 tok Georg Lützow-Holm over hotellets driftselskap  og leier hotellet av Viking Gruppen.

Oktober 2013 ble hotellets navn endret til Sole Hotell – Den gamle Doktorgaarden og valgte samtidig å stå uten kjedtilknytning for å rendyrke hotellets historie. Konferansesalen Svein Erik ble igjen hetende Jørgen Moe, mens pauserommet ble hetende Svein Erik Lounge.


 

LES HISTORIEN OM DOKTORGAARDEN SOLE HER: